Økologisk lammekød, grøntsager mm.

Velkommen til Dybegaarden Økologi

På Dybegaarden bor Sirid, som er Jordbrugsteknolog og Christian som er landmand – og ikke at forglemme labradoren Dolf.

Sirid har kvæg som speciale, mens Christian har planter som speciale. Vi har begge i flere år interesseret os for får, heste og kvæg. Vores fælles drøm er at  have en økologisk gårdbutik med kød, grønt, honning mm. baseret på kvalitet og dyrevelfærd og produktionsmetoder der tilgodeser fårets naturlige adfærd. F.eks. tilstræber vi, at alle får kan læmme ude på marken under naturlige forhold. Det giver øget dyrevelfærd for fåret, der viser en mere naturlig adfærd, hvilket har en positiv effekt på lammene. Vi har dog mulighed for at tage de får på stald, der ikke kan læmme ude selv.


Fårene er primært nordisk korthaleracer krydset ind med Dorset eller Suffolk. Vi har har dog også en Lacaunevædder og en Kerry Hill vædder til indkrydsning. Vi har valgt netop disse racer, da de Nordiske korthale får (Gute) har et stort moderinstinkt, og er gode til at passe på deres lam. Lacaunefåret giver større mælkeydelse og en længere periode med mælk til lammene. Indkrydsningen af Dorset giver en god kødkvalitet og et bedre slagtelam. Vi vil ilæmme i hold og dermed forsøge at have 3 læmninger om året, så der altid vil være slagteklare lam.

Vi tilstræber at lammet har en slagtet vægt på 18-20 kg.

Er du interesseret i vores lammekød, kan du skrive en mail eller ringe til os.

Salg af økologiske får og lam

Salg af får og lam til levebrug

Se siden - Fårene - Lam til salg. link her

Vi har mange henvendelser på salg af dyr til levende brug, det er vi glade for. 

Vi har mange forskellige typer og langt de fleste er krydsninge, tilpasset til lette læmninger, gode moderegenskaber og lam med god tilvækst.

Lammene er økologiske.

Slag af Økologisk lammekød

Lammekød

Lammekød sælge flere gange årligt

Læs mere

Grill udlejning

Udlejning af grill

Læs mere om grill udlejning.

Læs mere

Dybegaarden Økologi

Familie Køer

Læs mere om konceptet familiekøer - eller køb oksekød fra kalve på græs

Læs mere